Vår vision

Vi ser numera en aldrig tidigare skådad komplexitetsökning för den allmänt tillgängliga kunskapen och därmed också för de datorsystem som ska hantera den. Här menar vi den storlek och den utspriddhet i tid och rum som kunskapen uppvisar, och den oförutsägbara dynamiken med vilken kunskapen förändras, en dynamik som inte bara är okänd när ett kunskapssystem konstrueras utan också när det körs. Det främsta exemplet på denna process av komplexitetstillväxt är förstås webben och det material (text och andra media) som publiceras där. Målet för vår forskning är att utveckla en ny metod som kan göra det möjligt för kunskapsbaserade datorsystem att hantera denna ökande komplexitet och som kringgår de skalbarhetsproblem som dagens metoder för kunskapsrepresentation lider av. Den viktigaste idén här är att mångfald är en tillgång som måste bevaras och utnyttjas, snarare än en defekt som måste pressas in i någon generell mall. Den lösning vi tänker oss innebär ett paradigmskifte från den traditionella synen där kunskap sätts samman genom att kombinera mindre byggstenar till en ny syn där kunskapen i stället erhålls genom anpassning av redan existerande kunskap direkt under körning.

Kunskapssystem byggs typiskt ovanpå en grupp av sammankopplade redan existerande kunskapsresurser. Dessa resurser kommer inte alltid att kunna produceras från scratch utan snarare genom att anpassa redan existerande delar, ofta direkt under körning genom en evolutionsprocess. Denna process kommer inte alltid att vara kontrollerad eller planerad utifrån, utan i stället drivas av förändringar i den miljö där systemen fungerar. Utmaningen är att ta fram metoder och verktyg för kunskapskonstruktion som på ett effektivt sätt utnyttjar de spontant växande kunskapsresurser vi numera ser. Denna utmaning driver vår forskning om adaptiva och självanpassande kunskapssystem och en ny metodologi för att bygga och hantera kunskap. Vi kallar denna metod Hantering av informationsmångfald genom anpassning (Managing Diversity in Knowledge by Adaptation).

Fausto Giunchiglia (projektledare)
Trento, 5 maj 2006 ~ 3:52.


Наша Визија (Serbian) Алсын хараа(Mongolian) A Nossa Céljaink (Hungarian) Notre vision (Francais) Tầm nhìn của chúng tôi (Vietnamese) ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് (Malayalam) Nuestra visión (Spanish) আমাদের লক্ষ্য(Bengali) हाम्रो परिकल्पना(Nepali) हमारी परिकल्पना(Hindi) 우리의 연구 비젼(Korean) Vizyonumuz (Turkish) Մեր տեսակետը (Armenian) Нашата визија (Macedonian) Perspectiva noastră (Romanian) La Nostra Vision (Italian) Unsere Vision (German) Наш погляд (Belorussian) Vår vision (Swedish) Взгляд в будущее (Russian) لغات اختلاف المعرفه (Arabic) Our Vision (English)