Céljaink

Az elérhető tudás (adat, tartalom) összetettsége előre nem látott mértékben növekszik. Az „összetettség” szóval a tudásanyag méretére, tértől és időtől való függésére, valamint állandó és megjósolhatatlan – mind a tervezési, mind a futási idő alatt történő – változásaira utalunk. Nyilvánvaló példa erre a folyvást újabb és változatosabb anyagokkal bővülő világháló. Kutatásaink alapja egy újfajta megközelítés, amely képessé tesz ezen összetettség megragadására, és remélhetőleg orvosolja a jelenlegi adat- és tudásreprezentációs rendszerek bizonyos skálázhatósági hiányosságait is. A megoldás egy olyan bottom-up (aluról felfelé építkező) szemlélet, amely a sokféleséget megtartandó és kiaknázandó értékként kezeli, nem pedig valamely sémába erőltetendő rendellenességként. Az általunk javasolt megoldás paradigmaváltásnak is tekinthető, amennyiben a tudást elemi építőkövekből összerakni próbáló módszer helyett a meglévő ismeretanyag dinamikus adaptálásával állítja azt elő. A tudás tehát nem ab initio jön létre, hanem egyre inkább a már létező, egymáshoz sűrűn kapcsolódó ismeretek rendszerére épülve állandó fejlődésen megy keresztül. E folyamat nem föltétlenül előzetes tervezés eredménye, előidézője nem központi irányítás, hanem a rendszerek környezetének válzotásai.

A kihívás abban áll, hogy olyan tervezési módszereket és eszközöket fejlesszünk, amelyek képesek e folyamat során létrejövő tudáselemek hasznosítására és irányítására. Ennek érdekében adaptív – ha kell, öntanuló – tudásrendszereket szorgalmazunk, továbbá egy tudásreprezentációs és -menedzsment módszertan kifejlesztését, melyet úgy hívunk: a tudás sokféleségének adaptív kezelése.

Fausto Giunchiglia (projektvezető)
Trento, 2006. május 5., ~3:5


Наша Визија (Serbian) Алсын хараа(Mongolian) A Nossa Céljaink (Hungarian) Notre vision (Francais) Tầm nhìn của chúng tôi (Vietnamese) ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് (Malayalam) Nuestra visión (Spanish) আমাদের লক্ষ্য(Bengali) हाम्रो परिकल्पना(Nepali) हमारी परिकल्पना(Hindi) 우리의 연구 비젼(Korean) Vizyonumuz (Turkish) Մեր տեսակետը (Armenian) Нашата визија (Macedonian) Perspectiva noastră (Romanian) La Nostra Vision (Italian) Unsere Vision (German) Наш погляд (Belorussian) Vår vision (Swedish) Взгляд в будущее (Russian) لغات اختلاف المعرفه (Arabic) Our Vision (English)