Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng ta đang đối mặt với sự tăng trưởng không lường về độ phức tạp(dữ liệu và nội dung) của tri thức. Ở đây chúng ta nói đến độ phức tạp theo nghĩa kích thước, những con số tuyệt đối, sự lan tỏa của tri thức theo không gian và thời gian, và biến động không thể dự đoán về sự thay đổi của nó, tri thức vẫn là ẩn số trong giai đoạn phát thảo, cũng như trong thi hành. Ví dụ rõ ràng là Web và tất cả những tài liệu, cũng như đa phương tiện đang liên tục xuất hiện. Mục tiêu của chúng tôi trong nghiên cứu này là đề xuất phương pháp mới để xử lý ở mức độ của sự phức tạp này, và tất nhiên, có thể hi vọng rằng chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn được chỉ ra bởi kỹ thuật đang tồn tại về thể hiện dữ liệu và tri thức. Ý tưởng then chốt là đề xuất phương pháp tiếp cận từ dưới lên, nơi tính đa dạng của trí thức được xem như là một đặc điểm cần phải duy trì và sử dụng, nó không phải là một khiếm khuyết phải giấu đi. Giải pháp được đề ra dùng để tạo mô hình chuyển đổi từ cái nhìn, nơi tri thức được xem như là tổ hợp của những khối cơ bản tới cái nhìn nơi mà tri thức nhận được bằng cách phát thảo hoặc điều chỉnh những cái đang tồn tại.
Điển hình, chúng tôi sẽ xây dựng tri thức trên nền tảng của những tri thức đang tồn tại và sự quan hệ mật thiết giữa các phần của chúng. Tri thức sẽ không còn là sản phẩm được tạo ra lúc ban đầu, mà ngày càng có nhiều sự điều chỉnh khác nhau, những phần tri thức hiện có, thường được thể hiện trong quá trình thi hành như là một kết quả của một quá trình phát triển. Quá trình này không phải luôn luôn được điều khiển hay lập kế hoạch từ bên ngoài mà phải bao gồm sự thay đổi được nhìn nhận trong môi trường nơi hệ thống tri thức được sử dụng.
Nhiệm vụ của chúng tôi là phát triển những phương pháp và công cụ cho phép thiết kế một cách có hiệu quả quá trình khai thác, kiểm soát và sử dụng những tính chất nổi bật của tri thức. Điều này đưa đến bản đề xuất của sự phát triển tính thích nghi, và khi cần thiết, hệ thống tri thức có thể tự thích ứng và đề xuất phương pháp mới để quản lý tri thức, chúng tôi gọi là: "Quản lý tính đa dạng trong tri thức bởi sự thích nghi".

Fausto Giunchiglia (Trưởng dự án)
Trento, ngày 5 tháng năm năm 2006 ~ 3:52 sáng.Наша Визија (Serbian) Алсын хараа(Mongolian) A Nossa Céljaink (Hungarian) Notre vision (Francais) Tầm nhìn của chúng tôi (Vietnamese) ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് (Malayalam) Nuestra visión (Spanish) আমাদের লক্ষ্য(Bengali) हाम्रो परिकल्पना(Nepali) हमारी परिकल्पना(Hindi) 우리의 연구 비젼(Korean) Vizyonumuz (Turkish) Մեր տեսակետը (Armenian) Нашата визија (Macedonian) Perspectiva noastră (Romanian) La Nostra Vision (Italian) Unsere Vision (German) Наш погляд (Belorussian) Vår vision (Swedish) Взгляд в будущее (Russian) لغات اختلاف المعرفه (Arabic) Our Vision (English)